- -
27 2005 .
http://www.v-yakutia.ru
:

TOP 10 - 10

, [14]
" " - [13]
9 [11]
[9]
, , - [8]
- [6]
: » [6]

( )


" , ", -
[0]


, , ! ( ())


-
[2]


2018-2020

:
[9]


( ),


103



1442


:

:
: »
[6]


: ?
[2]

-2018
?
[6]


, :



. 10


2018


-
[0]



:



:
2011-2016 "" 80
[4]



:

:
ҥҥ ө

, һ

һ өһүү ҕ



-


: - REGNUM



:

:
, , ? - REGNUM


:
, һ ҕ

ӨҮҮҔ?


 

:

ҥ ҥ һ - һ ҥ - . ҥ ҕ? ҥ һ ? үҕ ? һ - ?

, ҥ ҕ һ ҥ . -һ - үө һ.

ҕ, ҕ - ҕ өүһ үһ .

‒ , һ ҥ һ, һ, һ . үү , ?

‒ һ өүһ үһ. үүү өү ҥ һ . һ - ү ҥ. өһөү ү .

Өүө өү ҥ, һ ҕ. ҕ 5000 ҥ ҥ һ. һ 1 өүүө 750 һ . ҥ һ һ һ, -.

һ, - ҕ . 20‒25 һ үө. ҕ, ҕ ҕ .

‒ һ өү?

‒ - () ҥ ү. ү үһү. үһү үү. үһү , ҕ () өүөү һ. ҥҥ .

һ - ҥ. һҥҥ . һ һ, 2021 үү.

‒ ҥ һ ?

‒ . ү ҕ өөүүүү , һ, . , өү һ һ - өү . өөө .

һ , ү ( ) өүү. үүүү ҥҥ .

‒ һҕ ҕ?

‒ . һҕ ҥ . - () ҕ, - ҥ һ. , ҕ . һ -һ һ .

һҕ , үүһ һҕ. () ҕ һ () ҥ. һ өҥүө һҕ .

һ ҕ ҕ ( һ ) һ.

‒ - өү?

‒ , -һҥҥ ү , үүүүүү һҕ өҥүө һ. һ һ. үү , ҕ өү .

һ , һҕ һ . һ ҥ һ ү : ҥ һ, , ҕ һ . , һ.

һ . һ, ҥ һ : , . өү. һ .

‒ һ үүү үү : ҕ ҕ ?

‒ . Өөү һ , ҕ . , , үү- һ ҕ.

ҕ өү? һ үүһ һ . ҥҥ ‒ һ ҥ ө. ҕ , , , өү ( ҕ ) ө.

, , . ҕ һ . , -өүүү 1 . һ өү 4 , ҕ өһүө 3.5 . , -өүүү ҕ һ 4 өү .

ҥ һ. өү өө , ҥ . -өүүү үө өү - һ . ҕ, ҕ ҥ.

‒ ү ? өөүү ?

‒ һ Amec Foster Wheeler ү. өөҥ . үһүҕ - ҥ өө . өөүү үө өөөү .

өө: , өһө ҕ, , үҕ- өһө ҕ, . һ , , , ү .

Үүһ өү өһө ҕ, , . өүһ һ - . өөүү . , ҕ өөүү ҕҕ.

‒ һ ҕ? ҥҥ ү һ ө ?

‒ Үһ һ . һ үө һҥҥ ҕ. ҥҥ ҕ үһ .

үһ, ҕ ҥһҕ . ҕ һ, үү үө һ, һ үһ үүһ .

‒ ҕ?

‒ . һ 3 һ үһ . үүү 300 һ ү. 2021 - .

‒ ҥ ҥ һ үһ ? ү һ өү?

‒ ҥ, ҕ-һҕ һ . үү , ҕ үө өүө .

, ҕ өһүө ҕ һ. Ү , үүө ү . һ ҥ өөҥ , , ҕ өһүү .

ө: үһ һ, , . өҥөү һ ҥ һҕ. Өөүө ү, , үһ һ өҥөө, һ ҕ. ҥ ҥ, ҕ , , , өү, ҕ .. һ ү.

һ, үү үһ ҕ- . ҥ , өү үһ, ҕ үө өҥөөү ҥ. ҕ өөҥ ҕ, һҕ ҕ үү һ . һ үһ өүһ .

өүһ һ үүһ. - һ. , һ һ һ . , һ ҥ һ. ҥҥ ү һ һ ө.

үө , өөү. һ, һ ҥ һ . һ өөүүүүҕ һҕ . һ үү һ ҕ, ҕ ҥ һ. ҕ өһүө .

ҕ һ ҥ ҕ - ҥ ҥ һ - өөөү .

: һ ҥ, өү өһүү ҕ өү . һ үү һ - үүө ҕ.

" ." -һ .

: "" - 10 2017 .

:

:

2017-11-10 07:59:08

: 168

[2]


:

2017-11-10 07:59:08 -

2017-11-02 15:13:45 - ,

2017-10-12 04:58:22 - ۻ . ( )

2017-09-06 20:59:31 - : ""

2017-08-24 11:33:26 - : һ.

2017-01-14 12:28:19 -

2016-10-11 06:58:56 - : л. ( - )

2016-10-10 03:33:44 - : "-"

2016-01-28 01:43:21 - " - ".

2016-01-27 23:17:29 -

( 20)

2017-11-22 11:32:23 - " , ", - [0]

2017-11-22 06:14:30 - - [2]

2017-11-21 17:45:57 - -һ [9]

2017-11-20 04:47:12 - : » [6]

2017-11-20 03:50:17 - : ? [2]

2017-11-19 14:41:18 - ?[6]

2017-11-18 08:42:44 - - [0]

2017-11-18 07:43:41 - 2011-2016 "" 80 [4]

2017-11-15 17:20:11 - . [1]

2017-11-15 10:36:43 - : [0]

2017-11-15 06:58:06 - ?[5]

2017-11-14 15:33:12 - - [6]

2017-11-14 15:03:39 - - , ? [2]

2017-11-14 12:55:49 - - [0]

2017-11-14 12:05:11 - [0]

2017-11-14 03:10:40 - " ", "" ... [2]

2017-11-13 20:54:47 - : " " " ". - [3]

2017-11-13 18:50:10 - . [0]

2017-11-13 17:40:53 - - [0]

2017-11-13 17:36:00 - -: ! [1]












-2018


:







!








h