- -
27 2005 .
http://www.v-yakutia.ru
:

TOP 10 - 10

"" ""? [15]
: . "" [12]
"", " " [11]
"": . [8]
: "" - [7]
"". - [6]
- [5]

( )


.
[2][1]


, ,


140 24


,


"". - , - ...
[4]


.
[5]


21
Merlion -

145 - -2018


" " . -
[1]


-
[5], "5 "?
[2]
" " ,
[0]


()
" , ". ...
[3]


- " ", " "
[4]


""
[0]


3,1. , 25


--


 

:

ҥ ҥ һ - һ ҥ - . ҥ ҕ? ҥ һ ? үҕ ? һ - ?

, ҥ ҕ һ ҥ . -һ - үө һ.

ҕ, ҕ - ҕ өүһ үһ .

‒ , һ ҥ һ, һ, һ . үү , ?

‒ һ өүһ үһ. үүү өү ҥ һ . һ - ү ҥ. өһөү ү .

Өүө өү ҥ, һ ҕ. ҕ 5000 ҥ ҥ һ. һ 1 өүүө 750 һ . ҥ һ һ һ, -.

һ, - ҕ . 20‒25 һ үө. ҕ, ҕ ҕ .

‒ һ өү?

‒ - () ҥ ү. ү үһү. үһү үү. үһү , ҕ () өүөү һ. ҥҥ .

һ - ҥ. һҥҥ . һ һ, 2021 үү.

‒ ҥ һ ?

‒ . ү ҕ өөүүүү , һ, . , өү һ һ - өү . өөө .

һ , ү ( ) өүү. үүүү ҥҥ .

‒ һҕ ҕ?

‒ . һҕ ҥ . - () ҕ, - ҥ һ. , ҕ . һ -һ һ .

һҕ , үүһ һҕ. () ҕ һ () ҥ. һ өҥүө һҕ .

һ ҕ ҕ ( һ ) һ.

‒ - өү?

‒ , -һҥҥ ү , үүүүүү һҕ өҥүө һ. һ һ. үү , ҕ өү .

һ , һҕ һ . һ ҥ һ ү : ҥ һ, , ҕ һ . , һ.

һ . һ, ҥ һ : , . өү. һ .

‒ һ үүү үү : ҕ ҕ ?

‒ . Өөү һ , ҕ . , , үү- һ ҕ.

ҕ өү? һ үүһ һ . ҥҥ ‒ һ ҥ ө. ҕ , , , өү ( ҕ ) ө.

, , . ҕ һ . , -өүүү 1 . һ өү 4 , ҕ өһүө 3.5 . , -өүүү ҕ һ 4 өү .

ҥ һ. өү өө , ҥ . -өүүү үө өү - һ . ҕ, ҕ ҥ.

‒ ү ? өөүү ?

‒ һ Amec Foster Wheeler ү. өөҥ . үһүҕ - ҥ өө . өөүү үө өөөү .

өө: , өһө ҕ, , үҕ- өһө ҕ, . һ , , , ү .

Үүһ өү өһө ҕ, , . өүһ һ - . өөүү . , ҕ өөүү ҕҕ.

‒ һ ҕ? ҥҥ ү һ ө ?

‒ Үһ һ . һ үө һҥҥ ҕ. ҥҥ ҕ үһ .

үһ, ҕ ҥһҕ . ҕ һ, үү үө һ, һ үһ үүһ .

‒ ҕ?

‒ . һ 3 һ үһ . үүү 300 һ ү. 2021 - .

‒ ҥ ҥ һ үһ ? ү һ өү?

‒ ҥ, ҕ-һҕ һ . үү , ҕ үө өүө .

, ҕ өһүө ҕ һ. Ү , үүө ү . һ ҥ өөҥ , , ҕ өһүү .

ө: үһ һ, , . өҥөү һ ҥ һҕ. Өөүө ү, , үһ һ өҥөө, һ ҕ. ҥ ҥ, ҕ , , , өү, ҕ .. һ ү.

һ, үү үһ ҕ- . ҥ , өү үһ, ҕ үө өҥөөү ҥ. ҕ өөҥ ҕ, һҕ ҕ үү һ . һ үһ өүһ .

өүһ һ үүһ. - һ. , һ һ һ . , һ ҥ һ. ҥҥ ү һ һ ө.

үө , өөү. һ, һ ҥ һ . һ өөүүүүҕ һҕ . һ үү һ ҕ, ҕ ҥ һ. ҕ өһүө .

ҕ һ ҥ ҕ - ҥ ҥ һ - өөөү .

: һ ҥ, өү өһүү ҕ өү . һ үү һ - үүө ҕ.

" ." -һ .

: "" - 10 2017 .

:

:

2017-11-10 07:59:08

: 370

[2]


:

2018-03-17 15:42:07 - : ""

2018-02-02 16:44:51 - - ( " ")

2017-12-30 20:43:00 - 24

2017-11-10 07:59:08 -

2017-11-02 15:13:45 - ,

2017-10-12 04:58:22 - ۻ . ( )

2017-09-06 20:59:31 - : ""

2017-08-24 11:33:26 - : һ.

2017-01-14 12:28:19 -

2016-10-11 06:58:56 - : л. ( - )

( 20)

2018-09-22 04:29:42 - . [2]

2018-09-22 04:05:06 - [1]

2018-09-21 04:51:11 - "". - , - ... [4]

2018-09-21 04:30:31 - . [5]

2018-09-20 06:20:57 - " " . - [1]

2018-09-20 03:15:10 - - [5]

2018-09-19 07:31:54 - , "5 "? [2]

2018-09-19 06:08:34 - " " , [0]

2018-09-19 03:07:36 - " , ". ... [3]

2018-09-18 14:48:17 - - " ", " " [4]

2018-09-18 14:33:30 - "" [0]

2018-09-17 17:20:33 - , , . [2]

2018-09-17 13:56:39 - "": . [8]

2018-09-17 06:08:32 - - . [0]

2018-09-17 05:41:03 - [2]

2018-09-16 05:04:46 - - [3]

2018-09-15 07:25:23 - : . "" [12]

2018-09-13 08:37:05 - "". - [6]

2018-09-13 04:45:47 - " " " ". "" [5]

2018-09-13 03:49:56 - - - [3]!
-2018

-2018


!h