- -
27 2005 .
http://www.v-yakutia.ru
:

TOP 10 - 10

. [16]
. [12]
"-" ...[10]
. "" ? [9]
. ? [7]
... ...[6]
. "" ... [4]

( )


2019


VI:


3


: л


: -


-ү


2019 188,7


. "" ?
[9][3].
[12]-"-" ...
[10]


- SAKHADAY

!
. "" ...
[4]

"100 "
[3]


, -

!
PolitRussia.ru


: -


-


1


:44, - REGNUM- - REGNUM-

 

:

ҥ ҥ һ - һ ҥ - . ҥ ҕ? ҥ һ ? үҕ ? һ - ?

, ҥ ҕ һ ҥ . -һ - үө һ.

ҕ, ҕ - ҕ өүһ үһ .

‒ , һ ҥ һ, һ, һ . үү , ?

‒ һ өүһ үһ. үүү өү ҥ һ . һ - ү ҥ. өһөү ү .

Өүө өү ҥ, һ ҕ. ҕ 5000 ҥ ҥ һ. һ 1 өүүө 750 һ . ҥ һ һ һ, -.

һ, - ҕ . 20‒25 һ үө. ҕ, ҕ ҕ .

‒ һ өү?

‒ - () ҥ ү. ү үһү. үһү үү. үһү , ҕ () өүөү һ. ҥҥ .

һ - ҥ. һҥҥ . һ һ, 2021 үү.

‒ ҥ һ ?

‒ . ү ҕ өөүүүү , һ, . , өү һ һ - өү . өөө .

һ , ү ( ) өүү. үүүү ҥҥ .

‒ һҕ ҕ?

‒ . һҕ ҥ . - () ҕ, - ҥ һ. , ҕ . һ -һ һ .

һҕ , үүһ һҕ. () ҕ һ () ҥ. һ өҥүө һҕ .

һ ҕ ҕ ( һ ) һ.

‒ - өү?

‒ , -һҥҥ ү , үүүүүү һҕ өҥүө һ. һ һ. үү , ҕ өү .

һ , һҕ һ . һ ҥ һ ү : ҥ һ, , ҕ һ . , һ.

һ . һ, ҥ һ : , . өү. һ .

‒ һ үүү үү : ҕ ҕ ?

‒ . Өөү һ , ҕ . , , үү- һ ҕ.

ҕ өү? һ үүһ һ . ҥҥ ‒ һ ҥ ө. ҕ , , , өү ( ҕ ) ө.

, , . ҕ һ . , -өүүү 1 . һ өү 4 , ҕ өһүө 3.5 . , -өүүү ҕ һ 4 өү .

ҥ һ. өү өө , ҥ . -өүүү үө өү - һ . ҕ, ҕ ҥ.

‒ ү ? өөүү ?

‒ һ Amec Foster Wheeler ү. өөҥ . үһүҕ - ҥ өө . өөүү үө өөөү .

өө: , өһө ҕ, , үҕ- өһө ҕ, . һ , , , ү .

Үүһ өү өһө ҕ, , . өүһ һ - . өөүү . , ҕ өөүү ҕҕ.

‒ һ ҕ? ҥҥ ү һ ө ?

‒ Үһ һ . һ үө һҥҥ ҕ. ҥҥ ҕ үһ .

үһ, ҕ ҥһҕ . ҕ һ, үү үө һ, һ үһ үүһ .

‒ ҕ?

‒ . һ 3 һ үһ . үүү 300 һ ү. 2021 - .

‒ ҥ ҥ һ үһ ? ү һ өү?

‒ ҥ, ҕ-һҕ һ . үү , ҕ үө өүө .

, ҕ өһүө ҕ һ. Ү , үүө ү . һ ҥ өөҥ , , ҕ өһүү .

ө: үһ һ, , . өҥөү һ ҥ һҕ. Өөүө ү, , үһ һ өҥөө, һ ҕ. ҥ ҥ, ҕ , , , өү, ҕ .. һ ү.

һ, үү үһ ҕ- . ҥ , өү үһ, ҕ үө өҥөөү ҥ. ҕ өөҥ ҕ, һҕ ҕ үү һ . һ үһ өүһ .

өүһ һ үүһ. - һ. , һ һ һ . , һ ҥ һ. ҥҥ ү һ һ ө.

үө , өөү. һ, һ ҥ һ . һ өөүүүүҕ һҕ . һ үү һ ҕ, ҕ ҥ һ. ҕ өһүө .

ҕ һ ҥ ҕ - ҥ ҥ һ - өөөү .

: һ ҥ, өү өһүү ҕ өү . һ үү һ - үүө ҕ.

" ." -һ .

: "" - 10 2017 .

:

:

2017-11-10 07:59:08

: 426

[2]


:

2018-11-27 15:17:30 -

2018-03-17 15:42:07 - : ""

2018-02-02 16:44:51 - - ( " ")

2017-12-30 20:43:00 - 24

2017-11-10 07:59:08 -

2017-11-02 15:13:45 - ,

2017-10-12 04:58:22 - ۻ . ( )

2017-09-06 20:59:31 - : ""

2017-08-24 11:33:26 - : һ.

2017-01-14 12:28:19 -

( 20)

2018-12-08 06:09:56 - . "" ? [9]

2018-12-08 05:22:16 - [3]

2018-12-07 06:45:10 - . [12]

2018-12-06 16:21:15 - "-" ...[10]

2018-12-06 09:55:15 - . "" ... [4]

2018-12-05 04:03:39 - "100 "[3]

2018-12-04 18:42:19 - . - ? [1]

2018-12-04 10:07:30 - - [0]

2018-12-04 09:22:17 - : " ҕ - "[0]

2018-12-04 07:47:32 - [0]

2018-12-04 07:42:14 - [1]

2018-12-03 14:01:19 - . " "? [4]

2018-12-03 10:29:49 - . ?[3]

2018-12-02 06:08:52 - "" ""? "" [3]

2018-11-30 05:46:57 - : " " [1]

2018-11-30 05:41:28 - [1]

2018-11-28 05:26:35 - . ? [7]

2018-11-28 05:00:10 - ... ...[6]

2018-11-26 08:54:32 - : һ[0]

2018-11-26 06:25:30 - . [16]!

!


h